*~* julia's murmur
"Take a look at yourself, then make a change."..........hard work

目前日期文章:201112 (7)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2011-12-29 沖繩Okinawa::Day 2-3 (290) (0)
2011-12-28 等待iPhone4s嗎? (14) (0)
2011-12-20 沖繩Okinawa::Day 2-2 (164) (1)
2011-12-06 沖繩Okinawa::Day 2-1 (103) (0)
2011-12-05 保持不懂的心 (11) (0)
2011-12-03 左營::自助新村 (153) (0)
2011-12-02 一片雞叫聲的漢語六級考試 (104) (0)